720111

นายชัยชนะ สีสุขสาม

ชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน จ.สุพรรณบุรี

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 18/11/57

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง บ้านดงเย็น 

จำนวน 9 ไร่ 

สถานะแปลง อินทรีย์    

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด มี.ค.66

ผลผลิตที่มี

มะนาว

แม่และชัยมีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันที่บ้านเรา

ลูกไม่ต้องไปทำงานไกล

มีรายได้จากการช่วยกันทำสวนมะนาว

  

<<BACK