720117
นางเสมอจันทร์ โชติกเดชาณรงค์ (ครูบุ๋ม)

ชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน จ.สุพรรณบุรี

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 18/11/57

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง วัดเขาพระ

จำนวน 4 ไร่ 

สถานะแปลง อินทรีย์    

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด มี.ค.66

ผลผลิตที่มี

ผักปรุงต่างๆ ต้นหอม ผักชี สะระแหน่

<<BACK