720132

นายธเนศ  หอมทวนลม

ชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน จ.สุพรรณบุรี

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 2/04/58

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง อุบลพรรณ1 

จำนวน 12 ไร่ 

สถานะแปลง อินทรีย์    

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด มี.ค.66

ผลผลิตที่มี

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกข.43

<<BACK