720133

นางรัชนี วิเศษสิงห์

ชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน จ.สุพรรณบุรี

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 2/04/58

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง ไทธรรม2 

จำนวน 15 ไร่ 

สถานะแปลง อินทรีย์    

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ต.ค.64

ชื่อแปลง สวนข้างบ้าน 

จำนวน 0.5 ไร่ 

สถานะแปลง อินทรีย์    

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ต.ค.64

ผลผลิตที่มี

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกข43 ผัก

  

<<BACK