720135
นายพงศธร โพสีทอง (เหลือ)

ชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน จ.สุพรรณบุรี

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 2/04/58

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง แยกคณฑี

จำนวน 7 ไร่ 

สถานะแปลง อินทรีย์    

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ต.ค.64

ผลผลิตที่มี

ข่า ตะใคร้ ผัก

<<BACK