720138
นายวัชรินทร์  คงยืน (โจ๊ก)

ชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน จ.สุพรรณบุรี

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 31/10/59

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง เกษตรอินทรีย์แบบโจ๊ก1(บ้าน)

จำนวน 2 ไร่ 

สถานะแปลง อินทรีย์    

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด มี.ค.66

ชื่อแปลง เกษตรอินทรีย์แบบโจ๊ก2(สวนข่า)

จำนวน 6 ไร่ 

สถานะแปลง อินทรีย์    

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด มี.ค.66

ผลผลิตที่มี

สลัด จิงจูฉ่าย ผักปลัง กะเพรา ข่า

<<BACK