720139

นางวันเพ็ญ รัตนปัญญา (ป้าเพ็ญ)

ชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน จ.สุพรรณบุรี

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 31/10/59

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง สวนข้างบ้าน

จำนวน 3 ไร่ 

สถานะแปลง อินทรีย์    

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด มี.ค.66

ผลผลิตที่มี

มะเขือพวง  สลัด  กะเพรา  โหรพา ถั่วพลู ต้นหอม ผักชี

    

<<BACK