720140

นางระริน เอกวนิชชาญ

ชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน จ.สุพรรณบุรี

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 31/10/59

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง ตะวันงาม1 

จำนวน 10 ไร่ 

สถานะแปลง อินทรีย์    

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ต.ค.64

ชื่อแปลง ตะวันงาม2

จำนวน 3 ไร่ 

สถานะแปลง อินทรีย์    

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ต.ค.64

ผลผลิตที่มี

กวางตุ้งใบ  กวางตุ้งดอก  ฮ่องเต้   กาดขาวเบา  คะน้า  โขมแก้ว  โขมแดง  ผักบุ้ง  มะเขือยาว  กระเจี๊ยบเขียว  ผักชี  สาระแหน่  ตะใคร้

 

    

<<BACK