720143

นางสาวงามตา ทองดียิ่ง

ชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน จ.สุพรรณบุรี

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 31/10/59

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง นาหอมอินทรีย์ฟาร์ม

จำนวน 8.5 ไร่ 

สถานะแปลง อินทรีย์    

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ส.ค.65

ชื่อแปลง สวนข้างบ้าน 

จำนวน 0.25 ไร่ 

สถานะแปลง อินทรีย์    

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ส.ค.65

ผลผลิตที่มี

กวางตุ้งใบ  กวางตุ้งฮ่องเต้ คะน้า  สลัดมิกซ์ ผักชี

      

<<BACK