720146

นายศักดิ์ดา แทนเพชร

ชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน จ.สุพรรณบุรี

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 31/10/59

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง พออยู่พอกิน

จำนวน 3 ไร่ 

สถานะแปลง อินทรีย์    

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ส.ค.65

ผลผลิตที่มี

สลัด ผักปรัง ผักโขม

ผมเริ่มต้นทำเพราะได้แรงบันดาลใจจากลุงมานิตย์ ลุงของผมที่แปลงติดกัน

เห็นลุงทำแล้วมีความสุข

ผมทำแล้วก็มีความสุขจริงๆ

 

 

<<BACK