720150

นางนฤมล บุญนิม (อาจารย์ตุ้ม)

ชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน จ.สุพรรณบุรี

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 31/10/59

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง บ้านสวนข้าวขวัญ

จำนวน 40 ไร่ 

สถานะแปลง อินทรีย์    

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ส.ค.65

ผลผลิตที่มี

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกข43 ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวทับทิมชุมแพ

  

<<BACK