720154
นายคุณาธิป  จุลโพธิ์ (พจน์)

ชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน จ.สุพรรณบุรี

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 1/10/60

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง เขาทำเทียม 

จำนวน 1 ไร่ 

สถานะแปลง อินทรีย์    

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ต.ค.64

ผลผลิตที่มี

ผักกวางตุ้ง คะน้า สลัด ผักกาดขาวเบา

<<BACK