720159
นางอุบล โทเกาะ (ป้าบุญ)

ชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน จ.สุพรรณบุรี

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 18/03/62

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง สวนฝรั่ง

จำนวน 1.5 ไร่ 

สถานะแปลง อินทรีย์    

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด มี.ค.66

ผลผลิตที่มี

ฝรั่งกิมจู

<<BACK