720162
นางเวิน  ขันตี (ผู้กองเวิน)

ชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน จ.สุพรรณบุรี

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 18/03/62

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง ไร่ขันตี

จำนวน 2 ไร่ 

สถานะแปลง อินทรีย์    

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ต.ค.64

ผลผลิตที่มี

ฝรั่ง

<<BACK