720201

นายประเสริฐ จันทร์ไกร (พ่อประเสริฐ)

ชื่อกลุ่ม : รักษ์อินทรีย์ พีจีเอสด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 5/02/59

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง แปลงบนเขา              

จำนวน 10 ไร่          

สถานะแปลง อินทรีย์          

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด เม.ย.66

ผลผลิตที่มี

ผักใบ ผักสลัด มะเขือ กล้วยน้ำว้า แก้วมังกร