720202

นางสาวมะลิ จันทร์ไกร (นุช)

ชื่อกลุ่ม : รักษ์อินทรีย์ พีจีเอสด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 5/02/59

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง แปลงข้างบ้าน              

จำนวน ไร่         

 สถานะแปลง อินทรีย์          

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด เม.ย.66

ผลผลิตที่มี

ผักใบ ผักสลัด ผักปรุง มะเขือ หัวไชเท้า

“ขอขอบคุณผู้บริโภคทุกท่าน ที่สนับสนุนเลือกซื้อผักอินทรีย์จากนุชค่ะ นุชจะปลูกผัก ดูแลผักให้ดีที่สุดเพื่อส่งมอบคุณภาพที่ดีที่สุดไปให้ค่ะ