720205 นายสุเนียบ หมวดผา >> คลิกดูเพิ่มเติม

720205

นายสุเนียบ หมวดผา (แดง)

ชื่อกลุ่ม : รักษ์อินทรีย์ พีจีเอสด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 5/02/59

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง ปีโป้              

จำนวน 5 ไร่         

สถานะแปลง อินทรีย์          

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด เม.ย.66

ผลผลิตที่มี 

ผักใบ ถั่วฝักยาว ถั่วพู กล้วยน้ำว้า