720206

นางสุมาลี บุญชาย (ครูหมู)

ชื่อกลุ่ม : รักษ์อินทรีย์ พีจีเอสด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 5/02/59

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง ไร่สุมาลี/สวนสามปอ              

จำนวน 6 ไร่          

สถานะแปลง อินทรีย์          

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด ส.ค.65

ผลผลิตที่มี 

ผักสลัด ผักปรุง มะเขือ ฝรั่งกิมจู