720210

นางสาววนิดา จันสิงคำ (ครูแตงโม)

ชื่อกลุ่ม : รักษ์อินทรีย์ พีจีเอสด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 23/06/60

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง วนิดา              

จำนวน 17 ไร่          

สถานะแปลง อินทรีย์          

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด เม.ย.66

ผลผลิตที่มี

มะเขือเจ้าพระยา  กล้วยน้ำว้า  มะละกอปักไม้ลาย/ฮอลแลนด์