720211

นายอรรถพล จันทร์ไกร (ออย)

ชื่อกลุ่ม : รักษ์อินทรีย์ พีจีเอสด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 7/08/62

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง แปลงบนเขา ของพ่อ

จำนวน 2 ไร่

สถานะแปลง อินทรีย์

ตรวจแปลงล่าสุด ส.ค.65

ผลผลิตที่มี

ผักสลัด ผักใบ ผักปรุง

“ขอบคุณมากๆครับ ที่สนับสนุนผลผลิตจากกลุ่มด่านช้างของเรา