720214

นางสาวจิราพร จันสิงคำ (แตงกวา)

ชื่อกลุ่ม : รักษ์อินทรีย์ พีจีเอสด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 03/07/64

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง จิราพร

จำนวน 10 ไร่

สถานะแปลง อินทรีย์      

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด เม.ย.66

ผลผลิตที่มี

กล้วยน้ำว้า มะละกอปักไม้ลาย มะเขือ