720215

นางสาวสุธิดา อิงคะวะระ (มดแดง)

ชื่อกลุ่ม : รักษ์อินทรีย์ พีจีเอสด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

วันที่เข้าร่วมโครงการ : 20/09/64

ข้อมูลพื้นที่ปลูก

ชื่อแปลง ไร่ครูมด(อินทรีย์)

จำนวน 2 ไร่

สถานะแปลง อินทรีย์      

ตรวจแปลงครั้งล่าสุด เม.ย.66

ผลผลิตที่มี

กล้วยน้ำว้า มะละกอปักไม้ลาย มะเขือ