Lemon Farm Organic PGS จ.น่าน ความตั้งใจของคนห้วยหาด-หลักลาย เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน “จากไม้กวาดต้นก๋ง พิทักษ์ป่า สู่…ไข่ไก่ Organic คุณภาพ”

ในอดีตหมู่บ้านห้วยหาด บ้านหลักลายเป็นแหล่งทำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนดอยเหมือนที่อื่นๆ จนปี 2554 ชุมชนได้คุยกันว่า เลิกปลูกข้าวโพดเคมีและห้ามนำสารเคมีมาในหมู่บ้าน ด้วยสาเหตุที่ว่า การปลูกข้าวโพดเคมีที่ทำมาต่อเนื่องหลายสิบปี ทำให้ทุกคนในหมู่บ้านมีค่าสารเคมีตกค้างในเลือดระดับ 4 (อันตราย) แม่น้ำและอาหารในชุมชนมีสารเคมีตกค้าง ในป่าไม่มีอาหารไม่มีสัตว์ เก้ง หมูป่า กระรอก ปลาในแม่น้ำก็หายไป และเหตุผลสำคัญที่สุดคือ ชาวบ้านได้ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเอง จึงได้รู้ว่าการทำข้าวโพดแต่ละปีเมื่อหักค่าปุ๋ยค่ายาแล้วมีเงินเหลือเพียง 200 บาท หลังจากชุมชนพร้อมใจกัน “หักดิบ” เลิกปลูกข้าวโพดเคมี ชุมชนพยายามหาทางที่จะอยู่ร่วมกับป่า อย่างยั่งยืน คืนป่าสามพันกว่าไร่ให้เป็นป่าชุมชนที่ชาวบ้านดูแลกันเอง ไม่เผา ไม่บุกรุกป่า มีอาชีพเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงวัว ไก่ไข่ แต่ก็มีรายได้บ้างแต่ไม่มากนัก

เริ่มจากทำไม้กวาดต้นก๋ง พิทักษ์ป่า
ในปี 2561 น้องเบนซ์ บัณฑิตจบใหม่วิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.พะเยา ลูกหลานจองชุมชนมีความมุ่งมั่นที่จะทำเกษตรอินทรีย์ ในกระบวนการ Lemon Farm Organic PGS โดยมุ่งหวังที่จะเป็นตัวอย่างจุดประกายให้สมาชิกในชุมชนเพื่อสร้างชุมชนที่ยั่งยืน
ได้นำต้นก๋งที่เกิดขึ้นในป่ารอบๆ หมู่บ้านมาใช้ประโยชน์ทำเป็นไม้กวาด เพื่อเป็นรายได้เสริม เพื่อสืบทอดผืนดินที่สะอาดจากสารเคมี ไม่ต้องยอมจำนนเปลี่ยนเป็นไร่ข้าวโพด และสร้างควันพิษ ส่งมาขายที่เลมอนฟาร์ม ในชื่อว่า 
”ไม้กวาดต้นก๋งพิทักษ์ป่าน่าน”
น้องเบนซ์ และลุงตันชักชวนสมาชิกในหมู่บ้านทำเกษตรอินทรีย์ PGS ร่วมกับ เลมอนฟาร์ม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พยายามสร้างรายได้ด้วยการผลิตพืชผักอินทรีย์ เช่น สุกินี่ แต่ด้วยปัญหาวิกฤตสภาพอากาศแปรปรวนทำให้มีรายได้ไม่มากนักในปี 2562 กลุ่มได้เรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ ภายใต้ภาพ Lemon Farm Organic PGS
แม่ไก่อินทรีย์ 700 กว่าตัว ไม่มีการกักขังพื้นที่การเลี้ยง แม่ไก่สาวได้เดินออกกำลังกายอย่างอิสระ เติบโตตามธรรมชาติตามหลักสุขภาพที่ดีของสัตว์ ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ ไม่ใช้วัคซีนและ ฮอร์โมน (Animal Welfare)

ลุงตัน น้องเบนซ์ แม่อุด พี่ชิน ทุ่มเทเลี้ยงอย่างทะนุทนอม ให้แม่ไก่เติบโตอย่า สมบูรณ์ดีที่สุด ได้กินอาหารอินทรีย์แท้ๆ เช่น ข้าวรํ่า พืชผัก ข้าวโพดอินทรีย์ มากถึง 60% ข้าวโพดอินทรีย์ และตอนนี้ลุงตันยังปลูกให้แม่ไก่ได้มีอาหารคุณภาพสูง

ปัจจุบัน ชุมชนยังคงเดินหน้าเพื่อจะสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยมีไข่จากแม่ไก่สาว Organicเป็นตัวแทนของผลผลิต ที่มากคุณค่าและความตั้งใจของคนห้วยหาด-หลักลาย เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของคนในชุมชน ในการอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน

<<BACK