ร่วมสร้างธนาคารปูม้าคืนปูสู่ทะเล
ประมงพื้นบ้านทุ่งน้อย ช่วยอนุรักษ์ “ปูม้าทะเลธรรมชาติ”

กรรเชียงปูม้านึ่ง มีรสชาติอร่อย เป็นที่นิยมของผู้ที่ชื่นชอบบริโภคอาหารทะเล เนื้อปูแน่น มีรสชาติหวาน สด ปัจจุบันปูม้าเป็นหนึ่งในอาหารทะเลที่อยู่สถานการณ์ขั้นวิกฤติ จนน่าห่วงว่าจะสูญพันธุ์จากท้องทะเลไทย เพราะการทำประมงพาณิชย์ที่ใช้อวนจับที่ไม่เหมาะสมและจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูวางไข่ ทำให้พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ไม่มีโอกาสได้วางไข่ ตัดวงจรชีวิตปู ไม่มีโอกาสได้ขยายพันธุ์ ทำให้ปูม้าในทะเลไทยลดจำนวนลงเรื่อยๆ

เมื่อประมงพื้นบ้านทุ่งน้อย รับซื้อแม่พันธุ์ปูม้าจากชาวประมง ทำธนาคารปูม้าธรรมชาติฟื้นฟู…ความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทย ฟื้นฟู…วิถีประมงพื้นบ้านให้ยั่งยืน

กลุ่มประมงพื้นบ้านทุ่งน้อย เป็นชาวประมงที่เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้าน ตั้งแต่ปี 2555 ปัจจุบันมีสมาชิกเรือ 86 ลำ เพื่อขับเคลื่อนวงจรการผลิตอาหารที่ยั่งยืน ชาวบ้านมีอาชีพประมงพื้นบ้านดั้งเดิม ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ใช้เครื่องมือทำลายล้าง จับเฉพาะสัตว์น้ำที่โตเต็มวัย ไม่จับลูกปลา ลูกกุ้ง ลูกปู เพื่อการทำประมงที่ยั่งยืน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และยังส่งเสริมและฟื้นฟูอนุรักษ์ทะเลในรูปแบบต่างๆ เช่น การสร้างบ้านปลา การเก็บขยะริมทะเล และการทำธนาคารปูม้า


ธนาคารปูม้า ศูนย์อนุบาลลูกปู 

คุณปิยะ เทศแย้ม นายกสมาคมประมงพื้นบ้านทุ่งน้อย เล่าให้ฟังว่า เริ่มก่อตั้งธนาคารตั้งแต่ปี 2558 ชาวประมงนำปูม้าไข่นอกฝาที่จับมาได้ มาฝากไว้ในโรงเรือนเพื่อให้แม่ปูเขี่ยไข่ออกจากหน้าท้อง ก่อนที่จะนำแม่ปูมาจำหน่าย ส่วนไข่ทางธนาคารจะอนุบาลลูกปู จนเติบโตเต็มที่ก็นำไปปล่อยคืนสู่ทะเลให้เติบโตตามธรรมชาติต่อไป

“แต่ช่วงหลัง ชาวประมงนำปูไข่มาบริจาคได้ไม่หมด เพราะจำเป็นที่จะต้องนำไปขายเพื่อหารายได้มาจุนเจือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ตอนนี้กลุ่มพยายามระดมทุน เพื่อรับซื้อแม่ปูไข่จากชาวประมงเพื่อช่วยชาวบ้านให้มีรายได้และช่วยให้ทะเลมีทรัพยากรปูม้ากลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง”


เนื้อกรรเชียงปูม้าแกะ สด ปลอดฟอร์มาลีน

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนรับซื้อแม่ปูขยายพันธุ์ไข่

เลมอนฟาร์มและพี่ๆ ชาวประมงพื้นบ้านทุ่งน้อย เชิญชวนผู้บริโภคได้ลิ้มลองรสชาติของเนื้อกรรเชียงปูม้าทะเลแท้ๆ จากธรรมชาติ ชิ้นใหญ่ เนื้อแน่น รสหวาน ไม่เละ และปราศจากสารฟอร์มาลีน สร้างอาชีพให้ประมงพื้นบ้าน และสนับสนุนโครงการธนาคารปูม้าของประมงพื้นบ้านทุ่งน้อย เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ปูม้าทะเลธรรมชาติกันค่ะ

<<Back