“ลดแป้งเพิ่มใยอาหาร สร้างสมดุลจุลินทรีย์”

พบคำตอบในการลดแป้ง เลือกกินคาร์โบไฮเดรตที่มีคุณภาพดีต่อร่างกาย

การเพิ่มใยอาหารกับสุขภาพ

สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ กับสุขภาพโดยรวม

 

✅ โดย ดร.จรูญศรี ชูศักดิ์ นักกำหนดอาหารวิชาชีพ นักวิจัยเกี่ยวกับอาหาร และโภชนาการ คณะสหเวศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  

<<BACK