ลําไยอีดอ หนองหล่ม จ.พะเยา (ปลอดสารพิษ) 
นานเท่าไหร่แล้วที่ไม่ได้กินลำไยเนื้อกรอบหอมหวานชื่นใจ.. ไม่ร้อนใน และไม่ใช้เคมี..

 กลุ่มลำไยไร้สารหนองหล่มอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา เป็นกลุ่มเกษตรกรชาวนาผู้ผลิตข้าวอินทรีย์หอมมะลิป่า อำเภอดอกคำใต้ ที่พยายามเปลี่ยนวิถีการทำสวนลำไยจากความเชื่อเดิมในชุมชนที่ใช้สารเคมีมาสู่การทำเกษตรอินทรีย์ pgs เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของตนเองครอบครัว และรักษาสิ่งแวดล้อม “เรามองเห็นความไม่แน่นอนของการทำลำไยเคมีมานาน ชีวิตไม่ได้ดีขึ้น เมื่อมีโอกาสเราก็อยากเปลี่ยนชีวิต..” เป็นคำพูดเริ่มต้นของพี่เหล็ก เกษตรกรผู้นำกลุ่มสมาชิกลำไยหนองหล่ม ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก 6 คน

 

 ลำไยเป็นผลไม้ที่มีการใช้สารเคมีปริมาณมาก พื้นที่ 1 ไร่ ใช้สารเคมีถึง 2 ตัน

ตั้งแต่เตรียมปุ๋ยบำรุงลำต้น การเติมโพแทสเซียมบังคับให้ออกผล รวมทั้งการพ่นยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา และใช้ยาฆ่าหญ้า รวมแล้ว1ฤดูกาลใช้สารเคมี 30 กิโลกรัม/ต้น ผลที่ติดตามมาก็คือเกษตรกรมีปัญหาสุขภาพ และดินซึ่งสะสมสารเคมีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ดินเสื่อมคุณภาพอย่างรวดเร็ว แน่นและเป็นกรด ปราศจากสิ่งมีชีวิตและไส้เดือน

ท้าทายวิถีเดิมสู่การทำเกษตรอินทรีย์
พี่เหล็กและสมาชิกชวนกันหักดิบเลิกใช้สารเคมีทุกชนิดตั้งแต่ต้นปี 2562 หันมาปลูกลําไยในฤดูกาล ทำปุ๋ยหมักเองผลิตฮิวมัส นำมูลสัตว์ แกลบ ใบไม้ หมักผสมกันสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน ผลผลิตที่ได้ระยะแรกลดลงจากเมื่อใช้เคมี 4 ส่วนเหลือเพียง 1 ส่วน ลำไยต้นแก่อายุมากเคยชินกับการใช้สารเคมี เมื่อเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์มันดื้อไม่ออกลูก แต่ต้นหนุ่มสาวอายุ 6-7 ปีจะปรับตัวได้ดีสามารถให้ผลผลิต

  

ลำไยหนองหล่ม ขึ้นชื่อว่ามีเนื้อกรอบหอมหวาน กินไม่ร้อนในบ้านเราเป็นดินภูเขาไฟ ลำไยปลูกบนเนินเขาติดเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง มีอากาศดี และใช้”น้ำออกรู” คือน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ออกมาจากโขดหินบนยอดดอย เราต่อท่อลงมาเอามาใช้รดต้นลำไยทำให้ผลผลิตของเรามีความหอมอร่อยที่แตกต่าง สมาชิกทุกคนดีใจมากที่ผลผลิตลำไยของเราได้มาจำหน่ายให้ผู้บริโภคที่เลมอนฟาร์ม ถึงแม้ผลผลิตลำไยจะได้น้อยลงแต่เกษตรกรพวกเรารู้สึกมีความสุขขึ้นสุขภาพดี ครอบครัวไม่ต้องเสี่ยงสารเคมี อาหารการกินเราก็เก็บจากในสวนออกมากินได้เพราะเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้า

อยากเชิญชวนผู้บริโภคลองสัมผัสความหอมหวานของลำไยธรรมชาติแท้ๆ ที่มาจากดินของดอกคำใต้ เด็กๆลูกหลานกินได้สบายคนเพราะเราไม่ใช้สารอะไรเลย กำมะถันที่ทำให้เปลือกลำไยสีสวยเราก็ไม่ได้ใช้  มีบริการที่ร้านเลมอนฟาร์มทุกสาขา ช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. นี้ มาร่วมกันให้กำลังใจที่พี่เกษตรกรกันนะคะ 

<< Home