สละอินโดอินทรีย์

เสริมรายได้ ไม่ทำลายป่า สนับสนุนพี่น้องสามจังหวัดชายแดนใต้

 

“ผลผลิตจากธรรมชาติหล่อเลี้ยง ไม่ใช้สารเคมี”

        สละอินโดอินทรีย์ปลูกทางฝั่งที่ดอนรอบเทือกเขาบูโด มีต้นทุนทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ใช้น้ำธรรมชาติจากหุบเขา มีปุ๋ยธรรมชาติคืออินทรีย์วัตถุในดินที่ไหลมาจากเทือกเขาบูโดในช่วงฤดูฝน พี่น้องเกษตรกรรอบเทือกเขานี้จึงไม่จำเป็นต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมีเลย

“พันธุ์แท้ ปลูกมานาน 10 ปี ผลผลิตปีละครั้ง”

        สละอินโดพันธุ์แท้จากบาหลีนำมาเพาะในพื้นที่สามจังหวัด ปลูกผสมผสานในสวนยาง ปาล์มน้ำมัน และลองกอง
ปกติปลายเมษาก็เก็บทานได้แล้ว

 

“เป็นรายได้เสริม ช่วยชุมชนชายแดนใต้”

        เลมอนฟาร์มร่วมกับเครือข่ายแก้ไขปัญหาที่ดินอุทยานประกาศทับที่ดินทำกินบูโด-สุไหงปาดี สมาชิก 3 จังหวัด 9 อำเภอ 89 หมู่บ้าน นำผลผลิตจากชุมชนมาจำหน่ายเป็นปีที่ 3 เพื่อสร้างรายได้ช่วยให้ชุมชนชายแดนใต้ให้มีความมั่นคง เพียงพอ นำไปใช้เป็นค่าเทอมบุตรหลาน

<<Back to Home