อบรมเจริญสติ

tean_55

งดจัดกิจกรรม

โดย พระอาจาร์ยจากวัดป่าสุคะโต

สำรองที่นั่งได้ที่ 02-575-2222 ต่อ 213

 


>คลิกเพื่อฟังไฟล์เสียงธรรมเทศนาที่เลมอนฟาร์ม <<
โดย พระสุทธิศาสตร์ ปญฺญาปทีโป (พระอาจารย์โน้ส)
และพระสันติพงศ์ เขมปญฺโญ (พระอาจารย์ตุ้ม)

 <<BACK