“เรื่องง่ายๆของโปรตีน รับประทานอย่างไรให้ภูมิต้านทานแข็งแกร่ง”

ภูมิคุ้มกันมีอยู่ในตัวเราทุกคน หากเราได้เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของตัวเองให้เข็มแข็ง โดยเฉพาะโปรตีนเป็นสารอาหารสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง

แนวทางการรับประทานโปรตีน การเลือกโปรตีนคุณภาพ โปรตีนจากพืชสามารถทดแทนได้จริงหรือไม่

 พร้อมสูตรอาหารที่ง่าย และอร่อยสำหรับครอบครัว

 

✅ โดยวิทยากร อ.วรัญญา เตชะสุขถาวร

อาจารย์ประจำ ภาควิชาโภชนาการ และการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

<<BACK