เลมอนฟาร์ม Live Talks กินเพิ่มภูมิต้านทานสู้ COVID

เข้าร่วมกลุ่ม>>

  • การบรรยายออนไลน์ที่จัดโดย เลมอนฟาร์ม เพื่อให้ผู้สนใจในการใช้อาหารเติมภูมิต้านทาน สร้างกายแข็งแรง สู้ Covid และลด NCDs รีบลงทะเบียนก่อนใคร ไม่มีค่าใช้จ่าย

  • ปัจจุบันที่ COVID ระบาดรุนแรง ที่เราจะช่วยเหลือตัวเองได้ คือ การทำให้ระบบภูมิคุ้มกันโรคของตนเองแข็งแรง ช่วยให้ร่างกายทำลายไวรัสได้ โดยใช้ระบบภูมิคุ้มกัน (Antibody)

  • ภูมิคุ้มกันมีอยู่ในตัวเราทุกคน เสริมสร้างระบบของตนเองให้เข้มแข็ง ด้วยอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ปรับการกินอยู่ใช้ชีวิตสู้โควิดและลด NCDs ซึ่งเป็นเหตุทำให้ภูมิต้านทานลด

  • เลมอนฟาร์มได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นักกำหนดอาหาร จากคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการที่ผลิตนักโภชนาการ นักกำหนดอาหารชั้นนำของประเทศไทย กรุณามาถ่ายทอดความรู้อย่างละเอียด ลึก ใน 6 หัวข้อสำคัญ ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน

  • โดยเป็นการบรรยายพิเศษออนไลน์ และถาม-ตอบ ทางแอปพลิเคชั่น Zoom และ Facebook กลุ่ม ในช่วงระหว่างวันที่ 25กันยายน – 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.
    บรรยายครั้งละ 1.5 ชั่วโมง และถาม-ตอบ 30 นาที รวม 2 ชั่วโมงเต็ม โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ

✅ ครั้งที่ 1 : 25 กันยายน 64

เรื่องง่ายๆ ของโปรตีน รับประทานอย่างไรให้ภูมิต้านทานแข็งแกร่ง อ.วรัญญา เตชะสุขถาวร

✅ ครั้งที่ 2 : 2 ตุลาคม 64

ลดแป้ง เพิ่มใยอาหาร สร้างสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ ดร.จรูญศรี ชูศักดิ์

✅ ครั้งที่ 3 : 16 ตุลาคม 64

ฉลาดรู้เรื่องผักและผลไม้ กับสารพฤกษเคมี ฮีโร่ที่คุณควรรู้จัก ศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา

✅ ครั้งที่ 4 : 23 ตุลาคม 64

เคล็ดลับของวิตามิน เกลือแร่ ผู้ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกาย ดร.แพรว จันทรศิลปิน

✅ ครั้งที่ 5 : 6 พฤศจิกายน 64

อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ในยุค New Normal ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์

✅ ครั้งที่ 6 : 13 พฤศจิกายน 64 (งดจัดกิจกรรม)

สุขภาพดีหาไม่ได้แต่ต้องลงมือทำ เติมสุขภาพดีให้กับตัวเอง ตั้งต้นที่การกินอาหารที่ถูกต้อง เพื่อรับสารอาหารที่สร้างความแกร่งและภูมิคุ้มกัน Lemon Farm ชวนมาเติมความเข้าใจในการเติมสุขภาพและภูมิต้านทานได้อย่างง่ายๆ พลาดไม่ได้กับสาระ 6 ครั้งที่นำไปใช้งานได้ ดูแลตนเองและครอบครัวได้ทันที