สินค้าตามฤดูกาลที่จัดจำหน่ายจำนวน 25 ชนิด


มะละกอเรดเรดเลดี้เกษตรอินทรีย์
Organic Red Lady papaya
ผู้ผลิต
 • เกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช


อะโวคาโดปลอดภัยจากสารพิษ
Avocado (pesticide-free)
ผู้ผลิต
 • เกษตรกรเกษตรกรเครือข่ายเลมอนฟาร์ม


แก้วมังกรขาว/แดงเกษตรอินทรีย์
Organic Dragon Fruit
ผู้ผลิต
 • เกษตรกรจังหวัดเพรชบูรณ์


เงาะนาสารปลอดภัยจากสารพิษ
Na Sarn Rambutan (pesticide-free)
ผู้ผลิต
 • เกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี


เมลอนเขียวปลอดภัยจากสารพิษ
Green Melon (pesticide-free)
ผู้ผลิต
 • เกษตรกรจังหวัดราชบุรี


สลัดมิกซ์เกษตรอินทรีย์
Organic Salad Mix
ผู้ผลิต
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS ทุ่งทองยั่งยืน
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS บ้านวังร่อง
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS ด่านช้าง


สลัดคอส/เบบี้เกษตรอินทรีย์
Organic Cos / Baby Cos
ผู้ผลิต
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS ทุ่งทองยั่งยืน
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS บ้านวังร่อง
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS ด่านช้าง


ผักบุ้งจีนเกษตรอินทรีย์
Organic Chinese morning glory
ผู้ผลิต
 • กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS ทุ่งทองยั่งยืน
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS บ้านวังร่อง


กวางตุ้งฮ่องเต้เกษตรอินทรีย์
Organic Bok Choy
ผู้ผลิต
 • กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS ทุ่งทองยั่งยืน
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS บ้านวังร่อง
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS ด่านช้าง


แตงกวาเกษตรอินทรีย์
Organic Cucumber
ผู้ผลิต
 • กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต


ตำลึงเกษตรอินทรีย์
Organic Ivy gourd Leaves
ผู้ผลิต
 • กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS ทุ่งทองยั่งยืน


กระเจี๊ยบเขียวเกษตรอินทรีย์
Organic Okra
ผู้ผลิต
 • กลุ่มสหกรณ์ไร้สารพิษวังน้ำเขียว
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS ทุ่งทองยั่งยืน
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS บ้านวังร่อง
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS ด่านช้าง


ผักจิงจูฉ่ายเกษตรอินทรีย์
Organic White Mugwort
ผู้ผลิต
 • กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS ทุ่งทองยั่งยืน
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS บ้านวังร่อง


ถั่วฝักยาวเกษตรอินทรีย์
Organic yardlong bean
ผู้ผลิต
 • กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต
 • กลุ่มสหกรณ์ไร้สารพิษวังน้ำเขียว
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS ทุ่งทองยั่งยืน
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS บ้านวังร่อง


วอเตอร์เครสอินทรีย์
Organic Watercress
ผู้ผลิต
 • กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS ทุ่งทองยั่งยืน
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS บ้านวังร่อง


ผักกูดเกษตรอินทรีย์
Organic Paco Fren
ผู้ผลิต
 • กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต


ต้นหอมเกษตรอินทรีย์
Organic Spring Onion
ผู้ผลิต
 • กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS ทุ่งทองยั่งยืน
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS บ้านวังร่อง


ปวยเล้งเกษตรอินทรีย์
Organic Spinach
ผู้ผลิต
 • กลุ่มสหกรณ์ไร้สารพิษวังน้ำเขียว
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS ทุ่งทองยั่งยืน


ถั่วพูเกษตรอินทรีย์
Organic winged bean
ผู้ผลิต
 • กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS ทุ่งทองยั่งยืน
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS ด่านช้าง


โหระพาเกษตรอินทรีย์
Organic Sweet basil
ผู้ผลิต
 • กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS ทุ่งทองยั่งยืน
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS บ้านวังร่อง
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS ด่านช้าง


ผักโขมเขียวเกษตรอินทรีย์
Organic Green Amaranth Leaves
ผู้ผลิต
 • กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต
 • กลุ่มสหกรณ์ไร้สารพิษวังน้ำเขียว
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS ทุ่งทองยั่งยืน
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS บ้านวังร่อง


ชะอมเกษตรอินทรีย์
Organic Cha-om (Thai Acacia)
ผู้ผลิต
 • กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS ทุ่งทองยั่งยืน


พริกขี้หนูสวนเกษตรอินทรีย์
Organic Bird's eyechili
ผู้ผลิต
 • กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต
 • กลุ่มสหกรณ์ไร้สารพิษวังน้ำเขียว
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS บ้านวังร่อง


ใบแมงลักเกษตรอินทรีย์
Organic Hairy basil
ผู้ผลิต
 • กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต


กวางตุ้งดอกเกษตรอินทรีย์
Organic Choy sum with flower
ผู้ผลิต
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS ทุ่งทองยั่งยืน
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS บ้านวังร่อง
 • กลุ่ม Lemon Farm PGS ด่านช้าง