EAT RIGTH PROJECT

                   ในวันที่คนไทยป่วยด้วยโรค NCDs หรือโรควิถีชีวิตกันมาก เช่น โรคมะเร็ง หัวใจ หลอดเลือดสมอง เบาหวาน ความดัน ฯลฯ โดยเฉลี่ยสูงกว่าทั่วโลกนั้น เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิตเป็นหลัก อาจติดความสะดวกสบาย ความจำเป็นที่เร่งรีบ หรือด้วยเหตุผลใดๆ แต่ทั้งหมดนี้หากแก้ที่ต้นเหตุคือการเลือกบริโภคผักผลไม้ให้มากขึ้น ตามปริมาณที่องค์การอนามัยโลกแนะนำคือ รับประทานผักผลไม้ 400 กรัมต่อวัน พร้อมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็ช่วยป้องกันโรควิถีชีวิตได้ ที่สำคัญต้องเป็นผักที่สะอาด ปราศจากสารเคมีอย่างผักอินทรีย์ก็จะยิ่งดีต่อสุขภาพ เลมอนฟาร์มทำงานร่วมกับ สสส. ในการขับเคลื่อนงาน 2 ด้าน งานรณรงค์ให้ผู้บริโภคหันมารับประทานผักผลไม้ 400 กรัม พร้อมการลงพื้นที่ตามหาพื้นที่ปลอดภัยทางอาหารให้ผู้บริโภคได้รับประทานผักอินทรีย์ที่สะอาด ปราศจากสารพิษอย่างแท้จริง เพื่อเป็นตัวช่วยแก้ปัญหาสุขภาพของผู้บริโภค

ปัจจุบันคนไทย และทั่วโลกกินผิดจึงป่วยเป็นโรคจากพฤติกรรม NCDs (Non Communicable Diseases)

ซึ่งเป็นสาเหตุการตาย และเจ็บป่วยอันดับต้นๆ ได้แก่โรค เบาหวาน ไขมันสูง โรคหัวใจ และหลอดเลือด มะเร็ง เป็นต้น


ในปี 2546 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และองค์การอนามัยโลก ( WHO) ได้รายงานว่าการบริโภคผักผลไม้อย่างน้อย 400 กรัม หรือเทียบกับ 5 ส่วน (1 ส่วนเท่ากับ 80 กรัม) สามารถลดภาวะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และยังสามารถลดปัญหาการขาดจุลโภชนาหาร (Micronutrient Deficiency) ได้


กินผักผลไม้ในท้องตลาดพบสารพิษอันตรายปนเปื้อน

ทานผักผลไม้มาก ๆ ก็อาจเสี่ยงกับสารพิษที่ปนมา เมื่อสะสมตกค้างในร่างกายเราก่อให้เกิดโรคภัย เช่น มะเร็ง และส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองของเด็ก ทำให้เด็กพัฒนาการช้า และ IQ ต่ำ


สุขภาพดีเป็นของขวัญล้ำค่าที่หาซื้อไม่ได้ แต่ต้องทำเอง

อาหารเกษตรอินทรีย์หาได้ยากประเทศไทยเรามีพื้นที่การผลิตอาหารอินทรีย์เพียง 1% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนาข้าว ผักผลไม้อินทรีย์จึงเป็นของดีหาได้ยากและไม่เพียงพอกับการดูแลสุขภาพผู้บริโภค เพื่อให้มีผักผลไม้อินทรีย์ที่มั่นใจคุณภาพ และเพียงพอต่อผู้บริโภค เลมอนฟาร์มได้บรรจงปลูกพืชผักผลไม้อินทรีย์ร่วมกับเกษตรกรในเครือข่าย เป็นอาหารประจำบ้านของทุกท่าน


ข้าว ผัก ผลไม้ เลมอนฟาร์ม เป็นพืชผักอินทรีย์ที่มีที่มาและมีมาตรฐาน

จากกระบวนการผลิตและคัดเลือกที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ

ชวนคนไทยกินผัก ต้าน NCDs เติมสุขภาพดี 400 กรัม/วัน >>

<<BACK