เลมอนฟาร์มใส่ใจ และห่วงใยสวัสดิภาพสัตว์ เราสรรหาไข่ไก่ และสินค้าอื่นๆ โดยคำนึงถึงความยั่งยืน
ไข่ไก่ที่เราจัดจำหน่ายมาจากแหล่งปลอดกรงเท่านั้น ตั้งแต่ปี 2008

เราภูมิใจที่จะประกาศเจตนารมณ์ในการจัดจำหน่ายไข่ไก่จากแหล่งปลอดกรง 100%
โดยนโยบายนี้จะมีผลบังคับใช้กับไข่ไก่ที่เราจัดจำหน่ายทั้งแบรนด์ของเราเอง
และแบรนด์อื่น โดยครอบคลุมทุกสาขาของเลมอนฟาร์ม

เราหวังว่าการตัดสินใจในการเผยแพร่คำประกาศเจตนารมณ์ครั้งนี้
จะส่งผลเชิงบวกต่อสวัสดิภาพสัตว์ในอุตสาหกรรม

Lemon Farm is committed to animal welfare, and we source our eggs and
other organic ingredients responsibly. The eggs we source have been cage-free sinc 2008

We are proud to announce our comitment to commercializing 100% cage-free eggs in all our current and future products. This policy represent a permanent decision for our company and applies to all egg brands (private and third labels) in all our location

We hope our decision to make this public commitment has a positive influence on animal welfare in the industry.