ขนมต้มโบราณ

นาข้าวอินทรีย์ กลับสู่วิถีโบราณ

                  นาข้าวที่เคยเป็นเคมีเปลี่ยนมาทำแบบอินทรีย์บนเส้นทางของความพอเพียง ภาพนาข้าว และแปลงผักของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน จ.สุพรรณบุรี กลุ่มเกษตรกร Lemon Farm Organic PGS เปลี่ยนพื้นที่การทำเคมีเป็นพื้นที่ผสมผสานปลูกป่าในแปลงเพื่อสร้างความสมดุลรักษาระบบนิเวศน์ และเข้ามาเรียนรู้ในห้องเรียนแปลงอินทรีย์การรวมกลุ่มแบ่งปันสุขทุกข์ และกำลังใจรวมถึงคำแนะนำในการทำเกษตรอินทรีย์ เป็นกลุ่ม PGS ที่เข้มแข็ง และเป็นแบบอย่างของความสมดุล และพอเพียง

         ขนมต้มโบราณที่หลายๆ คนยังไม่เคยรับประทาน แต่เป็นขนมที่ชาว PGS ทุ่งทอง จ.สุพรรณบุรี ได้นำข้าวจากพื้นที่นาอินทรีย์มาแปรรูปเป็นขนมตามสูตรโบราณที่ผสมผสานวิถีเกษตรอินทรีย์และภูมิปัญญาที่อร่อยอย่างลงตัว

         ข้าว…คุณค่าทางอาหารหลายชนิดที่ร่างกายต้องการ และให้พลังงานคุณสมบัติของข้าวนั้นจะช่วยรักษาสมดุลของระดับน้ำตาลในเลือด และระบบการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย เส้นใยในข้าวยังช่วยระบบย่อยอาหาร ลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้ได้อีกด้วย

  


<<Back