ข้าวปุกพื้นเมือง

ประเพณี สืบสานเทศกาลกินวอ

                    ป่า…กลับมาแล้วที่บ้านผาเจริญ จ.แม่ฮ่องสอน หมู่บ้านที่เต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวชอุ่มบนภูเขา หลังจากก่อนหน้านี้ทำเกษตรเชิงเดี่ยวจนพื้นที่กลายเป็นภูเขาหัวโล้น แต่ปัจจุบันหันมาทำเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน ปลูกไม้ผลเมืองหนาว ลูกพลับ กาแฟ และพืชไร่ที่เหมาะสมกับพื้นที่อย่างถั่วแดง งา โดยไม่ตัดไม้ทำลายป่า กลุ่มเกษตรกร Lemon Farm Organic PGS ปลูกพืชผลโดยไม่ใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์ที่จะทำให้ธรรมชาติเสียสมดุลเพื่อรักษาป่าต้นน้ำ ให้ไม่มีสารเคมีตกค้าง ในการลงนามปฏิญญาของกลุ่ม PGS แม่ฮ่องสอน บ้านผาเจริญ นอกจากทำข้อตกลงการไม่ใช้สารเคมีในการปลูกแล้วยังมีข้อตกลงเรื่องของรายได้หลังจากขายผลผลิตส่วนหนึ่งจะนำไปสมทบกองทุน สำหรับเป็นทุนการศึกษาและกองทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อน

           ชาวลาหู่ บ้านผาเจริญ จ.แม่ฮ่องสอน จะมีเทศกาลกินวอในทุกๆ ปี และจะมีการทำข้าวปุก ซึ่งนำข้าวปุกมารับประทานตลอดทั้งเทศกาล ในการทำข้าวปุกนั้น ก็จะนำข้าวสายพันธ์ุพื้นเมืองนำมาแช่แล้วนึ่ง จากนั้นก็ไปตำด้วยครกตำแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านแล้วห่อด้วยใบสน เพื่อที่จะสามารถเก็บไว้รับประทานตลอดเทศกาล

           งาม้อน…แหล่งวิตามิน E ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ลดการอักเสบ และมีโอเมก้า 3 ซึ่งเป็นกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกาย งาม้อนได้ฉายาว่า โอเมก้า 3 แห่งขุนเขา เพราะในงาม้อนนั้นมีโอเมก้า 3 สูงกว่าน้ำมันปลา และงาม้อนนิยมปลูกในพื้นที่ทางภาคเหนือ นอกจากนี้ยังมีสาร Sesamol ที่ช่วยชะลอวัย

  


<<Back