ข้าวแต๋นงาม้อน

ข้าวแต๋น ความภูมิใจจากรุ่นสู่รุ่น

        จากพื้นที่ไร่ข้าวโพดเคมีที่ทำลายธรรมชาติ และสมดุล ก็มีกลุ่มคนเล็กๆ ให้ความสนใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จึงนำมาสู่การรวมกลุ่มเกษตรกร Lemon Farm Organic PGS เพื่อสร้างอาหารอินทรีย์เปลี่ยนพื้นที่ไร่ข้าวโพดเคมีเป็นพื้นที่ผลิตอาหารปลอดภัย ไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ เพื่อรักษาป่าต้นน้ำ กลุ่มเกษตรกร PGS น่าน ได้ปลูกอ้อย งาม้อน พืชผักผลไม้อินทรีย์เพื่อทดแทนการปลูกข้าวโพดเคมี ให้ จ.น่าน มีป่าที่สมบูรณ์กลับคืนมา

              ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการแปรรูปข้าวเหนียวสายพันธุ์พื้นบ้านมาทำเป็นข้าวแต๋นซึ่งเป็นขนมที่ส่งต่อสูตรภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น และในปัจจุบันกลุ่ม PGS น่าน ก็ได้มีการดัดแปลงสูตร เพิ่มวัตถุดิบที่สามารถหาปลูกได้เองอย่างแตงโมอินทรีย์ที่นำมาปั่นกรองเอาน้ำเพื่อเพิ่มรสชาติและคุณค่า รับรองได้ว่าอร่อยอย่างแน่นอน

              น้ำอ้อย…มีคุณสมบัติเป็นยารสหวานบำรุงเลือดให้ไหลเวียนดีขึ้น และบำรุงสมอง ความหวานจากน้ำอ้อยธรรมชาติไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีอุตสาหกรรมเป็นความหวานที่ไม่ปรุงแต่ง ไม่มีสารเคมี ความหวานจากธรรมชาติสร้างสมดุลสุขภาพที่ดี

  


 

<<Back