กลุ่มรักษ์อินทรีย์ พีจีเอส ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (#7202)

ชื่อกลุ่ม : กลุ่มรักษ์อินทรีย์ พีจีเอส ด่านช้าง 

มาตรฐานอินทรีย์ : PGS

Location : อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี 

ข้อมูลทั่วไป : เป็นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ ผลิตผักผลไม้อินทรีย์มายาวนาน โดยลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าเขา มีภูมิอากาศเย็นสบาย จึงสามารถปลูกพืชเมืองหนาวได้ค่อนข้างดี บวกกับความอุดมสมบูรณ์ของดินทำให้ผลผลิตผักจากเกษตรกรกลุ่มด่านช้างมีรสชาดกรอบอร่อย โดยเกษตรกรจะพิถีพิถันคัดเลือกผลผลิตผักนานาชนิดที่มีคุณภาพส่งมอบให้ผู้บริโภคเลมอนฟาร์มทุกสัปดาห์ และมีผลไม้ตามช่วงฤดูกาลที่ออกผล อาทิเช่น ฝรั่งกิมจู มะละกอปักไม้ลาย กล้วยน้ำว้า เป็นต้น  เกษตรกรมุ่งเน้นการการรักษาคุณภาพสินค้าตลอดห่วงโซ่ เพื่อคงความสด สะอาดจนถึงมือผู้บริโภค และการรารันตีคุณภาพตามมาตรฐานเลมอนฟาร์ม ออร์แกนิค พีจีเอส ด้วยการตรวจประเมินพื้นที่และประเมินสมาชิกทุกๆ2เดือน จึงมั่นใจได้ว่าผลผลิตจากด่านช้างเป็นผลผลิตที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง

  

ผลผลิต :  ผักสลัด บล็อคโคลี่ มะเขือเทศเชอรี่ กะหล่ำปลี

พ.ศ.2543

พ่อประเสริฐ จันทร์ไกร (ผู้นำกลุ่ม) ได้พาครอบครัวเข้ามาเช่าอาศัยและประกอบอาชีพที่หมู่บ้านกล้วย ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โดยเริ่มจากการทำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบเคมีในพื้นที่กว่า 60 ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่เช่าทั้งหมด หวังร่ำรวย และต้องประสบกับปัญหาหนี้สินจากต้นทุนที่สูงลิ้วเพราะต้องใช้สารเคมีจำนวนมากเพื่อให้ได้ผลผลิตตามต้องการ

พ.ศ.2545

วิถีอินทรีย์ คือทางออก ลูกชายคนเล็กของครอบครัวได้ไปรับจ้างปลูกผัก ทำแปลงในวิถีอินทรีย์ และได้มาทดลองปลูกในพื้นที่ของพ่อประเสริฐ โดยใช้พื้นที่เพียง 3 งาน โดยต้องการที่จะเป็นอาหารให้กับคนในครอบครัวเท่านั้น จนสุดท้ายผลผลิตที่ได้งอกงามเกินความคาดหมาย เพียงพอต่อความต้องการของคนในครอบครัว จึงได้นำไปแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านและมีคนในชุมชนมาติดต่อขอซื้อผักที่ปลูก

พ.ศ.2546

ตัดสินใจหันหลังให้กับสารเคมี เลิก… ปลูกพืชเคมี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  60 ไร่เลือก….ทำเกษตรอินทรีย์ปลูกผักเพียง 10 ไร่

พ.ศ.2552

เกษตรอินทรีย์ เปลี่ยนชีวิต สามารถที่จะปลดหนี้ได้ และมีพื้นที่อาศัย ที่ดินทำกินเป็นของตนเอง สร้างรายได้ให้กับครอบครัว ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น  มีความสุขมากขึ้น

พ.ศ.2558

เข้าร่วม Lemonfarm Organic PGS ก่อตั้งกลุ่มรักษ์อินทรีย์ พีจีเอส ด่านช้าง มีพื้นที่ที่ทำการผลิตเกษตรอินทรีย์ทั้งหมด 85 ไร่ สมาชิก  7 ราย สมาชิกมีความชำนาญในการผลิตพืชผักสวนครัวต่างๆ ได้หลากหลาย มีความตั้งใจที่จะผลิตพืชผักอินทรีย์ให้สามารถอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้ 
ผลผลิตหลัก คือ ผักสลัด พืชผักสวนครัวต่างๆ กล้วย ฝรั่งกิมจู และแก้วมังกร

ปัจจุบัน

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผัก มานานกว่า 20  ปี ผลิตผักอินทรีย์ที่ใช้หลักคุณธรรม ปลูกผักด้วยใจบนพื้นที่แปลงขั้นบันได เข้าใจการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ สามารถพึ่งตนเองได้ พออยู่พอกินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

<<Back