ไอศกรีมข้าวงอกหอม

ข้าวงอก ประโยชน์ดีๆ ที่อร่อยได้ทุกวัน

        ข้าวงอกจากกลุ่มผลิตพืชคุณภาพท่าเมือง จ.อุบลราชธานี กลุ่มเกษตรกร Lemon Farm Organic PGS ที่ทำนาแบบอินทรีย์ในกระบวนการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมี และสารสังเคราะห์ที่เป็นอันตราย เพื่อรักษาความสมดุลของธรรมชาติให้ปลอดภัยกับผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ร่วมถึงยังได้รวมกลุ่มชาวนา PGS เพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาและแนวทางแก้ไขในการทำนาอินทรีย์ ร่วมถึงยังได้รักษาภูมิปัญญาในการทำข้าวกาบา (GABA) แบบวิถีพื้นบ้านให้มีสารอาหารเพิ่มขึ้น

         แม่บ้านท่าเมือง จ.อุบลราชธานี นอกจากปลูกข้าวดำนาเองแล้ว ยังประยุกต์ข้าวที่เป็นอาหารจานหลักให้เป็นขนมหวาน
และเย็นชื่นใจ อย่างไอศกรีมข้าวงอกหอมที่นำข้าว GABA จากกระบวนการทำแบบวิถีพื้นบ้านให้มีสารอาหารเพิ่ม
มากขึ้น มาปั่นเป็นไอศกรีม ถูกใจคนทุกรุ่นทุกวัย

          ข้าวงอก…คุณค่าสูงกว่าข้าวกล้องเนื่องจากมีสารกาบา (GABA) เป็นสารบำรุงประสาท ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ ผ่อนคลาย ลดความเครียด และยังมีสาร Oryzanal ควบคุมระดับฮอร์โมนในวัยทอง และเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานอีกด้วย

  


<<Back