“ส้มโออินทรีย์”

Lemonfarm Organic PGS จ.ชัยภูมิ

ใน ต.บ้านยาง จ.ชัยภูมิ เป็นหมู่บ้านที่มีการปลูกส้มโอเป็นจำนวนมาก นายธีเวทย์ บุญญานสนธี เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนจากการทำสวนเคมีจนตัวเองเกิดอาการแพ้จากการใช้สารเคมีอย่างหนัก  จึงตั้งใจทำการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี เลือกปลูกส้มโออินทรีย์มานานกว่า 20 ปี จนกลายเป็นสวนส้มโออินทรีย์ขวัญใจผู้บริโภคในพื้นที่ และยังได้ชักชวนเกษตรกรผู้ที่สนใจรายอื่นๆให้หันมาทำส้มโอแบบอินทรีย์ เพื่อความยั่งยืนและสุขภาพที่ดี

 

ปลูกส้มโออินทรีย์มานานกว่า 20 ปี ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีได้ปุ๋ยจากมูลไก่ที่เลี้ยงปล่อยในแปลง ใช้เปลือกหน่อไม้เป็นปุ๋ยจากธรรมชาติให้ส้มโอได้รสหวาน อร่อยธรรมชาติ

พันธุ์ทองดี (เนื้อขาว) เปลือกบาง หอม หวานฉ่ำ ไม่ขม

พันธุ์พื้นบ้าน (เนื้อแดง) เนื้อแน่น ไม่แชะ หวานอมเปรี้ยว