ไก่โลว์ยูริค หรือไก่ไร้เก๊าท์ สายพันธุ์ KKU1 เกิดจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งใช้เวลากว่า 7 ปี ในการผสมพันธุ์ไก่พื้นเมืองและพันธุ์ปกติ ใช้เทคโนโลยีชีวภาพจนได้สายพันธุ์ไก่ที่มียูริคและไขมันต่ำ

กระบวนการเลี้ยงไก่โลว์ยูริค สายพันธุ์ KKU1 (ไข่มุกอีสาน 2) เกษตรกรรายย่อยได้นำมาเลี้ยงในฟาร์มระบบเปิด ตั้งแต่อายุเพียง 1 วัน ปล่อยไก่หากินตามธรรมชาติใต้ร่มไม้ เลี้ยงแบบไม่แออัด 8 ตัว/ตารางเมตร ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 35 วัน ก็สามารถนำมาผลิตเป็นเนื้อไก่สดแพ็คสะอาดมีมาตรฐาน โดยบริษัท ประชารัฐสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

  

  • ไก่ไม่เครียด เพราะเลี้ยงในเล้าตาข่าย ไม่มีพัดลม แต่มีอากาศถ่ายเท เปิดกว้าง โล่ง หลังคาสูง ทำให้ไก่ไม่เครียด ไม่ฉีดฮอร์โมน ยาปฏิชีวนะ เนื้อไก่มีคุณภาพ แน่น นุ่ม ฉ่ำ

  • คนกินสุขภาพดี หลายคนกังวลปัญหาสุขภาพโดยคนที่เป็นโรคเก๊าต์ แต่ไก่ 3 Low ทั้งยูริคต่ำ คอเลสเตอรอลต่ำ และไขมันต่ำ รับประทานได้ทุกเพศทุกวัยปลอดภัยต่อสุขภาพ

  • สนับสนุนเกษตรกร ปัจจุบันมีเกษตรกรที่เลี้ยงไก่กว่า 100 ครอบครัว ใน 2 อำเภอ อ.เมือง และ อ.อุบลรัตน์ รับสายพันธุ์จาก ม.ขอนแก่น จำนวน 300-350 บาท/ครอบครัว รายได้จากการเลี้ยงไก่หลังหักค่าใช้จ่าย (ค่าไก่ อาหาร) เกษตรกรจะมีรายได้ประมาณ 5,000-7,000 บาทต่อครอบครัว

  

 

Recommended : ผู้ป่วยสามารถทานได้

• ผู้ป่วยโรคเก๊าท์ สามารถทานได้ เพราะมียูริคเพียง 2 มก./ดล.

• ผู้ป่วยมะเร็งที่ทำคีโม ที่ต้องการทานโปรตีนเพื่อการผลิตเม็ดเลือดขาว

* แต่ต้องทานในปริมาณที่เหมาะสม ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนรับประทาน

<< Back