• อัพเดทข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ >> https://bit.ly/366QbIE 

  • เช็คคะแนนสะสมของคุณได้ที่ท้ายใบเสร็จ หรือส่วนงานสมาชิก Lemon Farm 02-575-3791 วันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

*ยกเว้น กรณีบัตรหาย คุณจะต้องทำการอายัดบัตรสมาชิก Lemon Farm และซื้อบัตรสมาชิกใบใหม่เพื่อทำการโอนคะแนน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารมอบอำนาจได้ที่ >> Click

การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก
กรอกคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกที่สาขา หรือติดต่อที่งานสมาชิก โทร. 02-575-3791 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. จะทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ใหม่ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับแจ้ง)

ติดต่องานสมาชิก Lemon Farm
โทร : 02-575-3791
E-mail : info.lemonfarm@gmail.com