ร้านออร์แกนิคที่มีมาตรฐาน

Lemon Farm โดยคุณแขลดา จิตตปัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารฯ รับมอบโล่ และประกาศนียบัตรรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีมาตรฐาน จากนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดทำโครงการเพื่อคัดเลือกสถานที่จำหน่ายสินค้าอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและมีการแสดงฉลากถูกต้อง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

นอกจากเป็นร้านสุขภาพชั้นนำที่ให้บริการอาหารอินทรีย์ที่มีการรับรองมาตรฐานมาตลอด 20 ปี เลมอนฟาร์ม ยังทำงานร่วมกับชุมชนผู้ผลิตอินทรีย์รายย่อย 14 กลุ่ม ใน 8 จังหวัด พัฒนาอาหารอินทรีย์บนพื้นที่ 2 พันกว่าไร่ ภายใต้ระบบรับรองคุณภาพเกษตรอินทรีย์ Lemon Farm Organic PGS ซึ่งนำหลักเกษตรอินทรีย์ของ IFOAM มาใช้ สามารถให้บริการข้าว ผัก ผลไม้ ธัญพืชอินทรีย์ที่มีคุณภาพแก่ครอบครัวผู้บริโภค พร้อมทั้งสร้างรายได้ให้กับชุมชนตลอดทั้งปี

<<Back