ไข่ไก่อินทรีย์ Organic Egg


คุณภาพดีที่สุดเพื่อสุขภาพ
•ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ (No Antibiotics)
•ไม่ใช้ฮอร์โมน (No Hormone)
•เลี้ยงด้วยอาหารอินทรีย์ (Raised with Organic Food)
•ไม่ทำร้ายสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)
•เป็นมิตรกัับสิ่งแวดล้อม (Environment Friendly)


ไข่ไก่อินทรีย์จากแม่ไก่สบายอารมณ์ ที่เลี้ยงในมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ (DLD Organic) ในฟาร์มขนาดเล็กปล่อยไก่เดินเล่นรับแสงแดด และคุ้ยเขี่ยหาอาหารตามธรรมชาติในทุ่งนาอินทรีย์ ไก่ได้้พักผ่อน กินอาหารอินทรีย์มากกว่า 80% ไข่ไก่อินทรีย์จึงเป็นอาหารที่มีคุณค่าสูง เป็นโปรตีนที่สะอาดปลอดภัย ดีที่สุดที่จะเป็นอาหารประจำสำหรับลูกๆ และถ่ายทอดพลังสุขภาพให้กับครอบครัว