Organic Seasonal Fruit ผลไม้ฤดูฝน

            เลมอนฟาร์มร่วมกับพี่น้องเกษตรกรอินทรีย์ สร้างพื้นที่ผลิตอาหารสะอาด ปราศจากการใช้สารเคมีเพื่อให้มีผลผลิตตามฤดูกาลที่สดใหม่ มีคุณภาพสูงส่งมอบสุขภาพดีสู่ผู้บริโภคให้ได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยปราศจากสารเคมี

            เพราะเราเชื่อว่า…การกินตามฤดูกาล คือสิ่งที่ดีที่สุด ที่ธรรมชาติรังสรรค์มาให้ทั้งรสชาติ และคุณค่า เติบโตได้แม้ปราศจากสารเคมี

ผลไม้ฤดูฝน

เดือนมิถุนายน

มะม่วงงามเมืองย่า

ลูกไหน

เงาะโรงเรียน

เดือนกรกฏาคม

สาลี่ดอย

อะโวคาโด Click

สับปะรดปัตตาเวีย

เดือนสิงหาคม

ทุเรียน

ลูกพลับ Click

เดือนกันยายน

แก้วมังกร Click

ลองกอง

<<Back