Organic Seasonal Fruit ผลไม้ฤดูร้อน

            เลมอนฟาร์มร่วมกับพี่น้องเกษตรกรอินทรีย์ สร้างพื้นที่ผลิตอาหารสะอาด ปราศจากการใช้สารเคมีเพื่อให้มีผลผลิตตามฤดูกาลที่สดใหม่ มีคุณภาพสูงส่งมอบสุขภาพดีสู่ผู้บริโภคให้ได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยปราศจากสารเคมี

            เพราะเราเชื่อว่า…การกินตามฤดูกาล คือสิ่งที่ดีที่สุด ที่ธรรมชาติรังสรรค์มาให้ทั้งรสชาติ และคุณค่า เติบโตได้แม้ปราศจากสารเคมี

ผลไม้ฤดูร้อน

เดือนมีนาคม

แตงโม

เดือนเมษายน

มะม่วงน้ำดอกไม้

มะม่วงน้ำดอกไม้

มะม่วงเขียวเสวย

เดือนพฤษภาคม

แคนตาลูป

เมลอน

ลูกพลัม

<<Back