Organic Seasonal Fruit ผลไม้ฤดูหนาว

            เลมอนฟาร์มร่วมกับพี่น้องเกษตรกรอินทรีย์ สร้างพื้นที่ผลิตอาหารสะอาด ปราศจากการใช้สารเคมีเพื่อให้มีผลผลิตตามฤดูกาลที่สดใหม่ มีคุณภาพสูงส่งมอบสุขภาพดีสู่ผู้บริโภคให้ได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยปราศจากสารเคมี

            เพราะเราเชื่อว่า…การกินตามฤดูกาล คือสิ่งที่ดีที่สุด ที่ธรรมชาติรังสรรค์มาให้ทั้งรสชาติ และคุณค่า เติบโตได้แม้ปราศจากสารเคมี

ผลไม้ฤดูหนาว

เดือนตุลาคม

มังคุด

ลองกอง

เดือนพฤศจิกายน

เสาวรส

กล้วยหอมทอง

ฝรั่งกิมจู


 

มะละกอปลักไม้ลาย

กล้วยน้ำว้า

สับปะรดภูแล


 

กล้วยเล็บมือนาง

กล้วยไข่

 

ชมพู่ทับทิมจันทร์

<<Back