Organic Seasonal Vegetables ผักฤดูฝน

            เลมอนฟาร์มร่วมกับพี่น้องเกษตรกรอินทรีย์ สร้างพื้นที่ผลิตอาหารสะอาด ปราศจากการใช้สารเคมีเพื่อให้มีผลผลิตตามฤดูกาลที่สดใหม่ มีคุณภาพสูงส่งมอบสุขภาพดีสู่ผู้บริโภคให้ได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยปราศจากสารเคมี

            เพราะเราเชื่อว่า…การกินตามฤดูกาล คือสิ่งที่ดีที่สุด ที่ธรรมชาติรังสรรค์มาให้ทั้งรสชาติ และคุณค่า เติบโตได้แม้ปราศจากสารเคมี

ผักฤดูฝน

ผักฤดูฝนเดือนมิถุนายน

ผักหวานบ้าน

ผักบุ้งจีน

ฟักเขียว

 ผักฤดูฝนเดือนกรกฎาคม

ผักติ้ว

ผักโขม

ตำลึง

สายบัว

ผักฤดูฝนเดือนสิงหาคม

ผักบุ้งนา

บัวบก

ชะอม

หน่อไม้

ผักฤดูฝนเดือนกันยายน

ผักกูด

ถั่วฝักยาว

มะเขือยาว

<<Back