Organic Seasonal Vegetables ผักฤดูร้อน

            เลมอนฟาร์มร่วมกับพี่น้องเกษตรกรอินทรีย์ สร้างพื้นที่ผลิตอาหารสะอาด ปราศจากการใช้สารเคมีเพื่อให้มีผลผลิตตามฤดูกาลที่สดใหม่ มีคุณภาพสูงส่งมอบสุขภาพดีสู่ผู้บริโภคให้ได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยปราศจากสารเคมี

            เพราะเราเชื่อว่า…การกินตามฤดูกาล คือสิ่งที่ดีที่สุด ที่ธรรมชาติรังสรรค์มาให้ทั้งรสชาติ และคุณค่า เติบโตได้แม้ปราศจากสารเคมี

ผักฤดูร้อน

เดือนมีนาคม

แตงกวา

คะน้า

ผักฤดูร้อนเดือนเมษายน

มะเขือเทศ

มันน้ำผึ้ง (มันอินโด)

บีทรูท

ผักฤดูร้อนเดือนพฤษภาคม

มะระ

กระเจี๊ยบเขียว

ใบเหลียง

ฟักทอง

<<Back