Organic Seasonal Vegetables ผักฤดูหนาว

            เลมอนฟาร์มร่วมกับพี่น้องเกษตรกรอินทรีย์ สร้างพื้นที่ผลิตอาหารสะอาด ปราศจากการใช้สารเคมีเพื่อให้มีผลผลิตตามฤดูกาลที่สดใหม่ มีคุณภาพสูงส่งมอบสุขภาพดีสู่ผู้บริโภคให้ได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยปราศจากสารเคมี

            เพราะเราเชื่อว่า…การกินตามฤดูกาล คือสิ่งที่ดีที่สุด ที่ธรรมชาติรังสรรค์มาให้ทั้งรสชาติ และคุณค่า เติบโตได้แม้ปราศจากสารเคมี

ผักฤดูหนาว

เดือนตุลาคม

ผักปลัง

ผักกาดหอม

มันเทศแครอท

เดือนพฤศจิกายน

มันเทศญี่ปุ่น

ข้าวโพดข้าวเหนียว

ข้าวโพดหวาน

เดือนธันวาคม

กะหล่ำปลี

ผักกาดขาวปลี

ปวยเล้ง

เดือนมกราคม

ผักสลัด

แครอท

คะน้า

เดือนกุมภาพันธ์

บล็อคโคลี่

ผักสลัด

กะหล่ำดอก

<<Back