ลูกไหนอินทรีย์
Super Food / High Vit C / 
Antioxidant
ผลไม้ที่เต็มเปี่ยมคุณค่าของคนปลูกที่ใช้หัวใจและทะนุถนอมด้วยความรักแบบเกษตรอินทรีย์สารเคมีไม่มีกล้ำกราย

พี่แสนสะอาด สินสายไทย ผู้นำกลุ่มเกษตรอินทรีย์พีจีเอส บ้านผาเจริญ จ.แม่ฮ่องสอน เด็กหนุ่มชาวเขาที่ได้ไปเรียนหนังสือในเมืองหลวง ก่อนจะนำความรู้กลับมาพัฒนาบ้านเกิด กลับมาชักชวนให้ชาวบ้านพลิกฟื้นผืนดินที่เคยใช้สารเคมีให้หันมาดูแลรักษาป่าต้นน้ำ

  

พี่น้องชาวไทยเชื้อสายลาหู่ หมู่บ้านผาเจริญ จ.แม่ฮ่องสอน ค่อยๆ เปลี่ยนตัวเองจากการปลูกฝิ่น ทำไร่เลื่อนลอย มาเป็นการปลูกไม้ผลเมืองหนาว จากการสนับสนุนของรัฐบาลเพื่อให้เลิกปลูกฝิ่น หันมาผลิตไม้ผลเมืองหนาวแทน เช่น พลัม ลูกไหน อะโวคาโด้ กาแฟ ข้าวดอย พี่แสนและสมาชิกกลุ่มที่ศรัทธาในกระบวนการทำเกษตรอินทรีย์ จึงตั้งใจจะปลูกพืชแบบอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และไม่ใช้สารเคมีใดๆ และใช้พื้นที่ทุกตารางเมตรอย่างคุ้มค่ามากที่สุด

 

หมู่บ้านผาเจริญเคยเป็นพื้นที่เขาหัวโล้น ตอนนี้มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น จากการแบ่งพื้นที่ทำกินมาปลูกป่าเพื่อใช้ประโยชน์จากป่าร่วมกัน ใบไม้ที่ร่วงหล่นสามารถใช้เป็นปุ๋ยพืชสดได้ และยังเป็นการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเพราะปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีใดๆ มีการจัดการพื้นที่ชัดเจน ส่วนที่ปลูกผลไม้เมืองหนาว ธัญพืช และพื้นที่ป่า “เราปลูกพืชผสมผสาน 8 ตารางเมตรต้องมีพืชอย่างน้อย 3 ชนิดเพื่อสร้างระบบนิเวศให้สมบูรณ์”

  

ผลผลิตหลักที่สร้างรายได้ให้คนในชุมชน
พลัมแดงอินทรีย์ (Organic Plum Gulf Ruby) ผลใหญ่คล้ายรูปหัวใจ เปลือกจะสีม่วงอมแดง เนื้อเหลือง รสหวานอมเปรี้ยว

ลูกไหนอินทรีย์ (Organic Red Plum) เนื้อและเปลือกสีม่วงอมแดง รสหวานอมเปรี้ยว ชื่นใจ
– วิตามินซีสูง
– ต้านอนุมูลสระ
– ลดระดับน้ำตาลในเลือด
– ไฟเบอร์สูง ลดอาการท้องผูก

ทุกการสนับสนุนของทุกคนมีช่วยสร้างความยั่งยืน เพื่อพี่น้องเกษตรกรชาวลาหู่เพื่อผืนป่าต้นน้ำบริสุทธิ์ และการมีสุภาพดีที่ยั่งยืนร่วมกัน